MAT - Magyar Atlanti Tanács - Hungarian Atlantic Council


A Magyar Atlanti Tanács Közgyűlése 2020. szeptember 15-én Prof.Dr.Vizi E. Szilvesztert megválasztotta tiszteletbeli elnökének.

Elnök:
Csóti György


Alelnökök:
dr. Babos Tibor
dr. Benkő Tibor
Debrenti Á. Félix
Felkai Anna
Erdős André
Németh Zsolt
dr. Szent-Iványi István
dr. Ugrósdy Márton

 

A Felügyelő Bizottság:

Elnök:
dr. Kovács Árpád

Tagok:
dr. Bán Janka
dr. Vogel Dávid

 

Ügyvezető alelnök:
Felkai Anna

                                           

                                                     

 

A Magyar Atlanti Tanács egy nem profit érdekeltségű, kormányzaton kívüli szervezetként alakult 1992-ben, majd 1999-ben újjászerveződött, mint közhasznú társaság a magyar törvények értelmében. Eredeti küldetése, hogy előmozdítsa Magyarország NATO csatlakozását, valamint elősegítse az euró-atlanti elvek és értékek minél szélesebb körű elfogadását a magyar társadalomban. 1997-ben a magyar népesség, egy referendum keretében, 85 százalékos arányban jóváhagyta a NATO csatlakozást. Napjainkig, ez a legmagasabb arány bármely csatlakozó ország részéről, ami a NATO-ba történő belépés támogatását illeti.

A Tanács jelenlegi tevékenysége az euró-atlanti elvek integrálását irányozza elő, melyek keretén belül gyakorlati kérdésekre összpontosít, megalapozott ismeretek és hiteles információk terjesztését célozza meg. A Magyar Atlanti Tanács elsődleges célja az atlanti együttműködés erősítése más tagállamokkal, nem elfelejtvén a magyar történelem folyamatosságát, hagyományait és kulturális sajátosságait.

 

Feladata ezen belül, hogy:

 

- elősegítse az európai és észak-amerikai demokratikus országok együttműködését,
- terjessze a magyar társadalomban az alapvető európai értékeket és elveket,
- eszmei központként működjön minden hasonló elkötelezettségű szervezet összefogójaként,
- képviselje Magyarországot olyan nemzetközi fórumokon, melyek atlanti elkötelezettséggel bírnak,
- tájékoztatja a partner országokat Magyarország történelmi múltját és hagyományait illetően,
  miközben elkötelezettséget vállal az euró-atlanti elvek mellett,
- ismertesse a partner országokkal Magyarország szerepét mind az európai közösségben, mind a
  demokrata országok közösségében világszerte.

 

A Magyar Atlanti Tanács úgy véli, hogy szükséges az atlanti és a nemzeti gondolatot egymással összehangolni, melyek együttes képviselete a magyar társadalomban akár fontos társadalmi konszenzusteremtő jelentőséggel is bírhat.

 

A Tanács a "biztonság" koncepciójának egy szélesebb értelmezését szorgalmazza, mely hangsúlyt fektet a nukleáris biztonságra, a források ésszerű felhasználására, valamint energiakészletekre és tartalékokra. Ezen kívül figyelemmel kíséri a klímaváltozás vonatkozásait, a terrorizmust, az emberi jogokat és a polgári védelem kérdésköreit is.

 

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) a Magyar Atlanti Tanács ifjusági szekciójaként jött létre 1995-ben. Alapfeladatként tekinti a középiskolás és egyetemista közvélemény, valamint a fiatal szakemberek tájékoztatását. A MIAT részt vesz az atlanti eszmeiség, illetve a nemzetközi együttműködés gondolatának terjesztésében, összhangban az ATA keretén belül megvalósuló nemzetközi ifjúsági együttműködéssel (YATA).

 

A Magyar Atlanti Tanács az Atlantic Treaty Association (ATA) teljes jogú tagja.

 

Alapító tagok:


- Bába Iván
- Bod Péter Ákos
- Csóti György
- Ferencz Csaba
- Katona Tamás
- Kiss Tibor
- Kodolányi Gyula
- Mádl Ferenc
- Osváth György
- Perjés Gábor
- Szent-Iványi Ágnes
- Varga Csaba
- Varga Márta

 

 

 

Magyar Atlanti Tanács