MAT - Magyar Atlanti Tanács - Hungarian Atlantic CouncilA Magyar Atlanti Tanács World Wide Web oldalainak látogatásával ön elfogadja a következo feltételeket.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben ezekkel nem ért egyet, nem látogathatja oldalainkat.
A Magyar Atlanti Tanács World Wide Web oldalainak tartalma szerzoi jogvédelem alá esik. A Magyar Atlanti Tanács minden jogot fenntart magának.
Jelen feltételeken túl, a Magyar Atlanti Tanács elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a tartalom részben vagy egészben való tárolása, illetve az oldalak bárminemu sokszorosítása, átmásolása, terjesztése. A Magyar Atlanti Tanács hozzájárul a Magyar Atlanti Tanács World Wide Web oldalak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal történo kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történo másoláshoz a Magyar Atlanti Tanács írásbeli hozzájárulása szükséges. World Wide Web oldalaink egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel. Jelen webhelynek és tartalmának felhasználása kizárólag személyes céllal engedélyezett; mindennemu üzleti felhasználás kizárva. Sajtóból származó, nyilvánossá tett információk és ilyen jellegu más dokumentumok nyilvános felhasználása akkor engedélyezett, ha a forrást egyértelmuen megjelölték. Ezen weboldalak az ön kényelmét szolgálják. A Magyar Atlanti Tanács World Wide Web oldalak tartalmát a Magyar Atlanti Tanács változtatás nélkül ('as is') kínálja, ahogy vannak és ahogy hozzáférhetok.
A Magyar Atlanti Tanács nem garantálja, hogy a weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz.. A Magyar Atlanti Tanács fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakat bármikor módosítsa vagy az elérhetoségüket megszüntesse.

Ezen oldalak elérhetoségével, szabatosságával, megbízhatóságával és tartalmával kapcsolatban a Magyar Atlanti Tanács semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállal, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímet, jogbitorlás hiányát, a forgalomba hozhatósággal kapcsolatos vélelmezett garanciákat és a konkrét célra való alkalmazhatóságot.
A Magyar Atlanti Tanács nem felelos semmilyen közvetlen vagy közvetett, véletlenszeru, speciális következményekbol eredo kárért, nyereségkiesésért, vagyüzleti tevékenység megszakadásáért, amely jelen szolgáltatás használatából vagy a használat lehetetlenségébol származik, még akkor sem, ha a Magyar Atlanti Tanács -t figyelmeztették ilyen jellegu károk bekövetkezésének lehetoségére.Néhány jogrendszer nem engedélyezi bizonyos jótállások kizárását vagy korlátozását, így lehetséges, hogy a fenti korlátozások önre nem vonatkoznak. Ilyen esetekben a Magyar Atlanti Tanács felelossége a törvény által engedélyezett legszukebb mértékre korlátozódik.

Az egyszerubb elérhetoség miatt a Magyar Atlanti Tanács weboldalai tartalmazhatnak olyan külso weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik vagy amelyeket harmadik személy üzemeltet. Ilyen külso weboldalak meglátogatásakor, mielott az oldalakat felhasználná, önnek át kell néznie és egyet kell értenie az adott webhely használati szabályaival. ön szintén elfogadja, hogy a Magyar Atlanti Tanácsnek nincs ráhatása az ilyen külso weboldalakra és nem vállal semmilyen felelosséget az ilyen külso weboldalakon készített és ott megjeleno anyagokért. Továbbá, egy nem Magyar Atlanti Tanács weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Magyar Atlanti Tanács támogatja az oldalt, vagy az ilyen külso weboldalak által hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat. Amikor bármelyik szerverünkre anyagot visz fel, például e-mailen vagy a Magyar Atlanti Tanács World Wide Web oldalain keresztül, akkor ön egyúttal egyetért a következokkel:
(a) az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem megfelelo részeket;
(b) ön mindent megtesz annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertozésre vagy rongálásra alkalmas elemeket, mielott a szervereinkre bármilyen anyagot felvinne;
(c) az anyag az ön tulajdonát képezi, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt nekünk felajánlja, és a Magyar Atlanti Tanács ingyenesen megjelentetheti az anyagot, és/vagy egyesítheti azt vagy bármely, abban foglalt fogalmat a saját termékeivel, elszámolási kötelezettség és felelosségvállalás nélkül;
(d) egyetért azzal, hogy nem indít eljárást ellenünk az ön által felvitt anyaggal kapcsolatban, és elfogadja, hogy kártalanít minket, ha harmadik személy indít ellenünk eljárást az ön által felvitt anyag miatt.
A Magyar Atlanti Tanács nem nézi át, és nem is képes átnézni, a weboldalaira a felhasználók által küldött anyagokat, és nem vállal felelosséget azok tartalmáért.
A Magyar Atlanti Tanács belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által küldött anyagokat. Az itt említett más termék- vagy cégnevek a kizárólagos tulajdonosok védjegyei vagy márkanevei lehetnek.
A jelen weboldalakhoz való hozzáférési lehetoség a Magyar Atlanti Tanács vagy fenti harmadik személy elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tekintheto sem hallgatólagos beleegyezés, sem más alapon az oldalakon megjeleno, a Magyar Atlanti Tanács vagy más személy tulajdonát képezo nevekre vagy védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó hozzájárulásnak.

Magyar Atlanti Tanács