Közlemény a Magyar Atlanti Tanács 2024. évi közgyűléséről

2024. május 28-án tartotta rendes évi közgyűlését a Magyar Atlanti Tanács (MAT).
A közgyűlés megnyitása előtt Csóti György, a MAT elnöke, átadta a MAT Elnöksége
által 2023-ban alapított Antall József Díjat Prof. Dr. Vízi. E. Szilveszternek, a MAT
tiszteletbeli elnökének. A díjazott munkáját Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke, a MAT alelnöke méltatta. Az Antall József Díjat minden évben
egy magyar és/vagy külföldi személy, illetve intézmény kaphatja, aki, illetve amely
kiemelkedő teljesítményt nyújtott az atlantizmus gondolatának népszerűsítésében.


A közgyűlés előtt Zsigmond Barna Pál államtitkár, az Európai Uniós Ügyek
Minisztériumának miniszterhelyettese tartott tájékoztatót a közelgő magyar európai
uniós elnökség terveiről.


A közgyűlésen Csóti György elnök tartott tájékoztatót a 2023. év eseményeiről és a 2025. évi további tervekről. Elmondta, hogy a 2023. év a Magyar Atlanti Tanács
életében fordulópont volt, mert a Tanács megújult, megerősítette a vezetőségét új
elnökségi tagokkal, és ismét betöltötte a főtitkári tisztséget. Így megerősödve készült
fel a 2024. jubileumi év megünneplésére, amikor a NATO fennállásának 75.
évfordulóját és Magyarország NATO tagságának 25. évfordulóját ünnepeljük.


A megújulás jegyében a MAT elnöksége két olyan alapvető kérdés a megvitatására
vállalkozott, amelyek véleményünk szerint döntő jelentőségűek az észak-atlanti
közösség életében. Ennek megfelelően külső szakértők bevonásával vitasorozatot
szerveztünk az észak-atlanti elvek és értékek helyzetéről, az azt fenyegető külső és
belső veszélyekről, valamint Európa lehetőségeiről és feladatairól a NATO
tagországok közös érdekeinek védelmében. A rendezvénysorozat csúcspontja a
május 7-én megrendezett nagyszabású nemzetközi konferencia volt (az erről készült
beszámoló elérhető a MAT honlapján).


Az ez évi tervekről az elnök elmondta, hogy a tagság kezdeményezésének
megfelelően elindítjuk az Atlanti Klub rendezvénysorozatot, melynek során az ország
számos városában rendezünk tájékoztató megbeszéléseket Európa és térségünk,
benne természetesen Magyarország, biztonságának aktuális kérdéseiről. Ezt a
rendezvénysorozatot a Honvédség és Társadalom Baráti Körökkel
együttműködésben szervezzük. Tevékenységünket közelebb viendő az emberekhez,
NATO sátrat szervezünk pl. a Sziget Fesztiválon és Tusványoson. Ősszel
konferencia keretében vitatjuk meg a „Honvédség útját Pákozdtól a NATO-ig”.
A továbbiakban Gyarmati István főtitkár számolt be a MAT helyzetéről, többek között
kiemelve, hogy az állami támogatások és számos pályázat útján sikerült stabilizálni a
szervezet pénzügyi helyzetét. Ismertette a MAT keretében folyó projektek állását, és
kiemelte, a következő évben kiemelt feladatként kezeljük, hogy a MAT megjelenjen
vidéken is, valamint erőteljesebben a nyomtatott és elektronikus sajtóban.

    Facebook
    Twitter
    Linkedin